Siamtech.biz

ข่าวสาร

สยามเทคเข้าร่วมออกบูธสัมมนาโครงการ Healthcare & Education Solution 2018 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ วันที่ 25-26 เมษายน โดยนำผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีไปนำเสนอ อาทิ Interactive Flat Panel, Projector และ Interactive Board โดยได้รับความสนใจเป็นอย่างดีค่ะ

ข่าวสารทั้งหมด