Siamtech.biz

ข่าวสาร

สยามเทคฯ เข้าร่วมงานสัมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ของสมาคมรองผู้อำนวยการศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมบรรจงบุรี อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี ในสัมนาครั้งนี้ทางบริษัทฯ ได้นำเทคโนโลยีเกี่ยวกับสื่อการประชุม การเรียนการสอน Interactive Board, Projector, ชุดไมค์ประชุม GYGAR, Visualizer รุ่น GL750 (ระบบ 4K) และ Interactive Flat Panel ของ BenQ ร่วมแสดงนวัตกรรมสำหรับห้องประชุม ห้องสัมนา อย่างครบครันอีกด้วย

ข่าวสารทั้งหมด