Siamtech.biz

ข่าวสาร

สยามเทคฯ ร่วมออกบูธงาน ประชุมสัมมนาวิชาการ สมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานประเทศไทย ระหว่างวันที่ 23-26 กันยายน 2561 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ อาคารกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จ.อุดรธานี โดยนำผลิตภัณฑ์ Interactive Presenter, Projector และ Visualizer ร่วมแสดงโดยได้รับความสนใจอย่างดี

ข่าวสารทั้งหมด