Siamtech.biz

ข่าวสาร

GYGAR ร่วมออกบูธงานประชุมสัมมนาวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบางแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2562 ระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยนำผลิตภัณฑ์ Interactive Presenter และ Digital Signage ไปร่วมออกงาน

ข่าวสารทั้งหมด