Siamtech.biz

ตัวแทนจำหน่าย

ตัวแทนจำหน่ายของสยามเทค จากทั่วประเทศ

บริษัท สยามเทค แอนด์ ดีเวลล็อป จำกัด ดำเนินธุรกิจเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสื่อการนำเสนอ สื่อการเรียนการสอน (Presentation Technology Media) รวมถึงการวางระบบป้องกันการบุกรุกในแนวท่อส่งก๊าซ Opta Sense เน้นการให้บริการด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ และความพร้อมในการให้บริการกับลูกค้า ด้วยระบบบริหารงานคุณภาพ ระบบมาตรฐานต่างๆ ในการดำเนินงาน ทำให้บริษัทฯ มีอัตราการเติบโตที่สูงและก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องตลอดมา จนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ มีสาขาและศูนย์บริการ จำนวน 5 แห่ง เพื่อรองรับการจัดจำหน่ายและการให้บริการอย่างทั่วถึง ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ


ภาคเหนือ

ลำดับ ชื่อร้าน ที่อยู่ เบอร์โทร
1 หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ 314 ถ.ทิพย์ช้าง ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 0-5432-3412
2 หจก.แอดว้านซ์ ยูเนี่ยน ออโตเมชั่น 177 หมู่ 3 ต.ท่าสาย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000 053-700896
3 หจก.พะเยา ซัพพลาย เซอร์วิส 224/7 หมู่ที่ 13 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 054-071177,080-7935669
4 เม็งรายซัพพลายเซอร์วิส 447 ม.9 ถ.เชียงราย-เวียงชัย ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 0-5374-7229
5 ชำนาญ มีเดีย ซัพพลาย 453/1-2 ถ.สุมลเทวชราช ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000 054-750-314

ภาคกลาง

ลำดับ ชื่อร้าน ที่อยู่ เบอร์โทร
1. หจก.ศรีทิพย์ออฟฟิศซิสเต็ม 558/102 หมู่ 9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
2. หจก.พี ซี โอ.เอ เทคโนโลยี 575/4-5 ถ.พระองค์ดำ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก พิษณุโลก 65000 055-377364
3. หจก.ทิพวรรณ์อีเลคทรอนิคส์ 78/9 หมู่ 6 ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 02-925-2622
4. เพชรบูรณ์ครุภัณฑ์ 29/35 ถ.เทพาพัฒนา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 0-5671-9101
5. บริษัท เอสเคโอเอ เซ็นเตอร์ จำกัด 107/4-5 สิงหวัฒน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 055 215049
6. บริษัท เอวีมัลติกรุ๊ปจำกัด 104/115 ถนนเลียบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 02-5480929
7. บริษัท เอวีเทคซีสเต็มส์ 95/779 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 0-2884-6721-3
8. บริษัท อินเทนลิงค์ จำกัด 8 ซอย 80/3 ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม 10310 02-5394114
9. บริษัท พี.เอส.สมาร์ทเทคโนโลยีจำกัด 9/51 ซ.พัฒนาชุมชน (สวนทนต์) ม.16 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
10. บริษัท โปรเจคเตอร์เวิลด์จำกัด 202 อาคารเลอคองคอร์ดชั้น 10 ห้อง1005 ถ.รัชดาภิเษก แขวงหัวยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 0-2694-2355

ภาคใต้

ลำดับ ชื่อร้าน ที่อยู่ เบอร์โทร
1. หจก. ไฮเทคคอมพิวเตอรแอนด์เน็ตเวิร์ค 144/1 ถ. กรมหลวงชุมพร ต. ท่าตะเภา อ. เมือง จ. ชุมพร 077-571-888
2. หจก. อัพเกรด คอมพิวเตอร์ 35/8 ถ.จงรักษ์2 ต. สะเตง อ.เมือง จ. ยะลา 073-244-898
3. หจก. สุราษฏร์ พอยเตอร์ 233/132 ม4 ถ. การุณราษฏร์ ต. มะขามเตี้ย อ. เมือง จ. สุราฏร์ธานี 077-216-919
4. หจก. เลิศชัยโอเอ 981/1-2 ถ. ยนตรการกำธร ต.คลองขุด อ. เมือง จ. สตูล 074-712-356
5. หจก ระนองออนไลน์ 32/7 ถ. กำลังทรัพย์ ต. เขานิเวศน์ อ. เมือง จ. ระนอง  077-813-237-8
6. ร้าน เลิศชัยเครื่องใช้สำนักงาน 163/1 ถ. กระบี่ ต. ปากน้ำ อ. เมืองกระบี่ จ. กระบี่ 075-612-390
7. ร้าน ซี.ดี.เฮาส์ 41 ซ. 15 ถ. ราเมศวร์ ต. คูหาสวรรค์ อ.เมื่องพัทลุง จ. พัทลุง 074-615-023
8. บริษัท แอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 90,92 ถ.อุดมวิถี ต. อาเนาะรู อ. เมือง จ. ปัตตานี 073-333-555
9. บริษัท เอสเทค เซ็นเตอร์ เซอร์วิส จำกัด 42 ซ. 7 ถ . ภาสว่าง ต. คอหงส์ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 074-345-948-9
10. บริษัท เอสเทค คอมพิวเตอร์ ซิสเท็ม จำกัด 369/63 ถ. เยาวราช ต. ตลาดใหญ่ อ. เมือง  จ. ภูเก็ต 076-236-041

ภาคตะวันออก

ไม่พบข้อมูล

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ ชื่อร้าน ที่อยู่ เบอร์โทร
1. หจก.อุบลคอมเวิลด์ 271-273 ถ.เขื่อนธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 045-250-000
2. หจก.บี ซี คอมพิวเตอร์ ซ็อพ 24 คลังพลาซ่า ชั้น 4 ห้อง บี 413, บี 414 ถ.จอมสุรางค์ยาตร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 044-260351
3. บริษัท เค.พี.กมลกิจ อินเตอร์เทรด จำกัด 1016 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 044-256499,262510-11
4. บริษัท ขอนแก่น คลังนานาธรรม จำกัด 12/57 ม.6 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 043-328790

ภาคตะวันตก

ลำดับ ชื่อร้าน ที่อยู่ เบอร์โทร
1. บริษัท จอมบึงคอมพิวเตอร์ จำกัด 49/5 ถ.เพชรเกษม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 032-328225