บริการ

เงื่อนไขการรับประกัน

Projector

Brand

เงื่อนไขการรับประกัน

BenQ

  • ตัวเครื่อง รับประกัน 2 ปี
  • หลอดภาพ รับประกัน 1 ปี หรือ 1,000 ชั่วโมง

GYGAR

  • ตัวเครื่อง รับประกัน 2 ปี
  • หลอดภาพ รับประกัน 1 ปี หรือ 1,000 ชั่วโมง

Visualizer

GYGAR

  • รับประกัน 2 ปี

Interactive Board

GYGAR

  • รับประกัน 1 ปี

Interactive Display

GYGAR

  • รับประกัน 1 ปี

Conference Systems

GYGAR

  • รับประกัน 1 ปี

Screen

GYGAR

  • รับประกัน 1 ปี

Interactive Plat Panel 

BenQ

  • รับประกัน 3 ปี

หมายเหตุ

-  กรณีสินค้า Projector, Visualizer, Interactive board, Conference systems ที่มีการเสียในระยะเวลาไม่เกิน
7 วัน จะมีการเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้กับลูกค้าทันทีโดยต้องผ่านการพิจารณาจากแผนกเทคนิคก่อน 
-  กรณีสินค้า Screen ที่มีขนาดไม่เกิน 70-120" แผนกจัดส่งสามารถเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้กับลูกทันที โดยไม่ต้องผ่านการอนุมัติจากแผนกเทคนิค ส่วนขนาด 150 ขึ้นต้องผ่านการอนุมัติจากแผนกเทคนิคก่อนการเปลี่ยนสินค้าใหม่


การรับส่งสินค้า Claim กรณีสินค้าอยู่ในประกัน

1. กรณีเครื่องมีปัญหาในวันที่ส่งสินค้า ทางแผนกจัดส่งสามารถเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ให้กับลูกค้าได้ในวันถัดไป
2. กรณีซื้อสินค้าเกิน 7 วัน และสินค้ายังอยู่ในประกัน สามารถทำการ claim ได้เลย โดยสินค้าต้องไม่มีการตีเลขครุภัณฑ์, อุปกรณ์ต้องครบ และสภาพต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์