Siamtech.biz

บริการ

ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง

บริษัท สยามเทค แอนด์ ดีเวลล็อป จำกัด มีความชำนาญ และมีประสบการณ์ ทางด้านงานติดตั้ง ติดตั้งสื่อการนำเสนอสื่อการเรียนการสอน ระบบเสียงห้องประชุม ระบบรักษาความปลอดภัย รวมถึงเดินระบบสาย LAN โดยสามารถติดตั้ง โปรเจคเตอร์ได้ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ อีกทั้งยังเชี่ยวชาญ ในการตรวจเช็คระบบภาพและเสียง และให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบด้วยช่างที่ชำนาญการและเพียบพร้อมด้วยประสบการณ์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น โดยใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานซึ่งนำเข้าโดยตรงจากต่างประเทศ สำหรับใช้ในงานติดตั้งเพื่อให้ท่านอุ่นใจเมื่อใช้บริการของบริษัทฯ

ราคางานติดตั้ง เริ่มต้นที่ 3,500 บาท (ไม่รวมสาย HDMI) ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาได้ แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับสถานที่ที่และอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง

รับประกันการติดตั้ง 1 ปี หากเครื่องที่ติดตั้งมีปัญหา สามารถติดต่อกลับเจ้าหน้าที่ บริษัทฯ จะจัดทีมช่างติดตั้งเข้าไปแก้ไขปัญหา ภายใน 3 วันทำการ (เฉพาะในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล)

ติดต่อสอบถามข้อมูลการติดตั้งเพิ่มเติมได้ที่
เบอร์โทร 02-582-2285 ต่อ 225 , 211   Hot Line 081-618 6780   E-mail: service@siamtech.biz
Site References

หน่วยงานเอกชน

 • บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด
 • FAO
 • บริษัทอยุธยาอลิอันท์ซีพี
 • บริษัทซีพี ค้าปลีกและการตลาด จำกัด
 • กลุ่มบริษัทเบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด
 • บริษัทไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเซีย
 • ฟิตเน็ต บิ๊กซี ราชดำริ
 • บริษัทแมนดาเลย์บาร์ แอนด์ สตราพาเลส จ.เชียงใหม่
 • กลุ่มบริษัท ไทยซัมมิท ฯ
 • บริษัทสยามนิสสัน ออโตโมบิล จำกัด
 • บริษัททัสโก้ ทราโฟ จำกัด
 • บริษัทเชพรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต
 • บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต
 • บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย
 • บริษัทปูนซีเมนท์ไทย
 • บริษัทบ้านผางาม จำกัด
 • บริษัทเวลล่า(ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัทสหยูเนี่ยน จำกัด

 

สถาบันการศึกษา

 • มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ( นิด้า )
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ ประสานมิตร
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • สถาบันนานาชาติสิรินธร
 • สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • สถาบันพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • โรงเรียนโพธิสารพิทยาคม
 • โรงเรียนวัดราชาธิวาส
 • โรงเรียนวัดเทพศิรินทร์
 • โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
 • โรงเรียนราชวินิตบางเขน
 • โรงเรียนบางกะปิ
 • โรงเรียนวัดไชยฉิมพลี
 • โรงเรียนนวมินทราชูทิศ จ.เชียงใหม่
 • โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม จ.เชียงใหม่
 • โรงเรียนสวนกุหลาบ จ.นนทบุรี

 

หน่วยงานอื่นๆ

 • โรงพยาบาลนครพิงค์
 • โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 • โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรี
 • ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

 • สำนักงานเขตสมุทรปราการ
 • วัดพระธาตุดอยสุเทพ
 • กระทรวงพาณิชย์(กรมเจราจาการค้าระหว่างประเทศ)
 • สถานทูตไทเป