Siamtech.biz

วิสัยทัศน์

กลุ่มบริษัทฯ ต้องมีความเติบโตต่อเนื่องยั่งยืน มีบทบาทในกลุ่มธุรกิจระดับผู้นำ ให้ยึดถือความเที่ยงธรรม และส่งเสริมบุคลากร รวมทั้งช่วยปรับปรุงสังคมและสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ

1. ลูกค้ามีความพึงพอใจ เป็นภาพพจน์ที่ดีต่อองค์กร
2. สามารถรักษาฐานลูกค้าเก่า และขยายฐานลูกค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง
3. พนักงานมีคุณภาพ ได้รับการอบรมและสวัสดิการที่ดี
4. กระบวนการทำงานชัดเจน มีความตระหนักและรับผิดชอบต่อหน้าที่การทำงาน
5. ให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

คุณลักษณะสำคัญ

1. มีระเบียบวินัย
2. มีวัฒนธรรม แบบเป็นที่รักของทุกคน
3. มีสุขภาพแข็งแรง แจ่มใส
4. มีภาวะผู้นำ เคารพในเหตุผล
5. มีความโปร่งใส และมีส่วนร่วม

บริษัท สยามเทค แอนด์ ดีเวลล็อป จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1999 เพื่อดำเนินธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยการเจริญเติบโตอย่างเนื่องและการให้บริการที่ดีเยี่ยมแก่ลูกค้า จึงทำให้บริษัทสยามเทคมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีในกลุ่มลูกค้าที่เป็นคู่ค้าและรวมถึงลูกค้าที่เป็นรัฐบาล ด้วยการที่เป็นผู้นำทางด้านสื่อการเรียนการสอน บริษัทสยามเทค มีคู่ค้าที่เป็นทั้งค้าส่งและค้าปลีกมากกว่า 600 คู่ค้าทั่วประเทศโดยผ่านสำนักงานสาขาทั้ง 5 แห่ง บริษัทสยามเทค ยังมีส่วนแบ่งการตลาดของกลุ่มสินค้าที่ ทางบริษัทดำเนินงานอยู่ในระดับต้นๆ ของประเทศ

histo.jpg (267 KB)

ปี 2008 จากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ ทำให้เราสามารถเพิ่มช่องทางการขายสินค้าและบริการไปยังเมืองเศรษฐกิจต่างๆ ทั่วประเทศ นอกจากนี้ เรายังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าชั้นนำ อาทิเช่น BenQ และ Viewsonic โดยมีกลุ่มสินค้าหลักๆ คือ โปรเจคเตอร์, LED TV, Visualizer


ปี 2010 บริษัทฯ ได้ทำ House brand เป็นของตัวเองภายใต้ชื่อสินค้า GYGAR และด้วยสินค้าที่คุณภาพสูง บวกกับราคาที่ดี ทำให้ GYGAR ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้า กลุ่ม โรงเรียน สถานศึกษา มหาวิทยาลัย รวมไปทั้งหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชนต่างๆ อีกมากมาย


ปี 2013 บริษัทฯ ได้ติดตั้งระบบเทคโนโลยีขั้นสูงให้กับ กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ระดับประเทศ อย่างเช่น กลุ่มธุรกิจ ปตท. ในด้านการวางระบบความปลอดภัย ทางท่อส่งก๊าซ ที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบัน


ปี 2018 บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้า BenQ Projector และ PDP อย่างเป็นทางการ อีกทั้งยังได้รับสิทธิการนำเข้า Series 7, 8, 9 แต่เพียงผู้เดียว

ทั้งนี้ บริษัท สยามเทค แอนด์ ดีเวล็อป จำกัด มีความมุ่งมั่นปรารถนาที่จะนำเทคโนโลยีที่ดี และเป็นประโยชน์มาร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประเทศอย่างไม่หยุดยั้ง

ระบบบริหารงานคุณภาพของบริษัทฯ

• ระบบตรวจวัดสินค้าและ Supplier ก่อนส่งสินค้า เพื่อคุณภาพสินค้าและการจัดส่งตรงเวลา
• ระบบ CRM (Customer Relationship Management) มีการประเมินผลจากลูกค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนางานบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าเพื่อความพึงพอใจ อย่างสูงสุด
• ระบบมาตรฐาน ASC (Authorized Service Center) ของศูนย์บริการที่ผ่านการรับรองจากผู้ผลิตสินค้า
• ระบบ CSmile (Smile Account Charming)  ระบบการทำงานผ่านโปรแกรมทุกขั้นตอนเชื่อมต่อทุกแผนก รวมถึงระบบ Online ระหว่างสำนักงานใหญ่กับสาขาทั้ง 4 สาขา
• ระบบ KPI & BSC (Key Performance Indicator & Balanced Score Card) เพื่อควบคุมการทำงานแบบมีเป้าหมาย และมีตัวชี้วัดในการดำเนินงาน