ABOUT US

บริษัทสยามเทค แอนด์ ดีเวลล็อป จำกัด ดำเนินธุรกิจการจัดจำหน่ายและการให้บริการสินค้า สื่อนำเสนออย่างครบวงจร และ เทคโนโลยีล้ำสมัย อาทิ กระดานอัจฉริยะ(IFP), LED WALL , กล้องประชุมทางไกล, DIGITAL SIGNAGE และอื่นๆ มายาวนานกว่า 20 ปี และเพื่อให้การบริการที่ทั่วถึง เรามีสาขาทั้งหมดรวม 4 สาขาทั่วประเทศไทย โดยเราได้ให้บริการลูกคำของตัวแทนจำหน่ายทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน นอกจากนั้นยังมีทีมผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาตั้งแต่รายละเอียดสินค้า การบริการตั้งแต่เริ่มต้นวางโปรเจคไปจนถึงการปิดจบโปรเจคเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการเติบโตไปพร้อมๆกัน

Asset 9

VISION

เราเป็นบริษัทในกลุ่มผู้นำของธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและแข็งแกร่ง โดยให้บริการครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศและอาเชียน และเราจะไม่หยุดที่จะพัฒนา สินค้า บริการ และองค์กรของเรา ด้วยแนวคิด “play hard, work hard” เราจะทำงานด้วยความสุข สนุก และถูกต้อง โดยยึดมั่นความพึงพอใจลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ
Asset 9

MISSION

องค์กรพัฒนากระบวนการทำงานที่ได้มาตราฐานและตรวจสอบได้ อย่างมีระบบ มีความโปร่งใส่เป็นธรรม เพื่อประสิทธิภาพประสิทธิผล

ลูกค้า สร้างพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วยความช่วยเหลือเอาใจใส่จริงและรวดเร็ว

คู่ค้าสร้างความสัมพันธ์ ความไว้วางใจ เพื่อการดำเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว

ผู้ถือหุ้นสร้างผลตอบแทนที่ดีและมีการเติบโตอย่างยั่งยืน

พนักงาน พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งยกระดับให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสังคมและ สิ่งแวดล้อม มนุษยธรรมและ จริยธรรมอันดี

KEY FEATURES

SIAMTECH AND DEVELOP LTD.

HISTORY

จัดตั้งธุรกิจ 1998
เริ่มธุรกิจจากการให้เช่า Projector, Visualizer และ Screen โดยเราเป็นกลุ่มธุรกิจแรกๆที่บุกเบิกตลาดโปรเจคเตอร์

เริ่มนำเข้าและจัดจำหน่ายโปรเจคเตอร์ DAVIS, Proxima, ASK อย่างเป็นทางการ
เราได้รับเลือกเป็น Exclusive Distributer ของโปรเจคเตอร์แบรน BenQ หนึ่งเดียวในประเทศไทย
จับมือ Lumen บุกตลาด Visualizer และเพิ่มไลน์สินค้าใหม่ อาทิ ทีวี BenQ ที่ทำยอดขายแตะ 300 ล้านบาทเป็นปีแรก
ได้แต่งตั้งเป็น Viewsonic Distriter รายเดียวของประเทศไทยในไลน์สินค้าโปรเจคเตอร์
ร่วมก่อตั้งแบรนด์ GYGAR และผันองค์กรเป็น บริษัท จัดจำหน่ายสินค้าและบริการสื่อการนำเสนอครบวงจรเต็มตัว
สามารถจัดส่งทีวี GYGAR 15,000 เครื่องทั่วประเทศ

มีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ