นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

บริษัท สยามเทค แอนด์ ดีเวลล็อป จำกัด  (“เรา” “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) เปิดเว็บไซต์ gygar.com (ต่อไปในเอกสารฉบับนี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์บริการ”: Service) เว็บไซต์นี้จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายของเราเกี่ยวกับการเก็บข้อมูล การนำข้อมูลไปใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อคุณใช้และเลือกใช้การบริการของเรา ข้อมูลของคุณจะเป็นไปตามนโยบายดังกล่าวนี้ เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อการให้บริการและการปรับปรุงบริการ ในการใช้บริการของเรา คุณยินยอมให้เราเก็บข้อมูลและนำข้อมูลไปใช้ตามนโยบายนี้ หากมิได้มีการกำหนดในนโยบาย ความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เงื่อนไขการใช้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะมีความหมายเช่นเดียวกับ นโยบายเงื่อนไขและข้อตกลง (Terms and Conditions) ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ gygar.com

คำจํากัดความ

เว็บไซต์บริการ (Service)
เว็บไซต์บริการ คือ gygar.com ที่ดำเนินการโดยบริษัท สยามเทค แอนด์ ดีเวลล็อป จำกัด
ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data)
ข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่และสามารถระบุตัวตนได้จาก ข้อมูลนั้น (หรือจากข้อมูลอื่นที่เรามีหรือที่เราได้รับมา)
ข้อมูลการใช้บริการ (Usage Data)
ข้อมูลการใช้บริการคือข้อมูลที่รวบรวมได้โดยอัตโนมัติไม่ว่าจะเกิดจากการใช้บริการหรือจากอุปกรณ์การให้บริการ (ตัวอย่างเช่น ระยะเวลาที่เข้าชมเว็บไซต์)
คุกกี้
คุกกี้ คือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่เก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณ (คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่)

การเก็บข้อมูลและการนำข้อมูลไปใช้

เราเก็บข้อมูลประเภทต่างๆ หลายประเภทเพื่อวัตถุประสงค์หลายประการในการให้บริการและในการปรับปรุงบริการ

ประเภทของข้อมูลที่เก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคล

ในระหว่างการใช้เว็บไซต์บริการของเรา เราอาจขอให้คุณแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลบางประการที่สามารถนำมาใช้ในการติดต่อหรือเพื่อระบุตัวตนของคุณ (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน ส่วนบุคคลประกอบด้วยรายการต่อไปนี้ แต่ไม่ได้จำกัดเพียงเท่านี้ คือ

 • อีเมล์แอดเดรส
 • ชื่อจริงและนามสกุล
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • ที่อยู่ เมือง จังหวัด รหัสไปรษณีย์
 • คุกกี้และข้อมูลการใช้บริการ

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อติดต่อกับคุณทางจดหมายข่าว สื่อการตลาดหรือส่งเสริมการขายและข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์สำหรับคุณ คุณเลือกได้ว่าจะรับการสื่อสารบางรูปแบบหรือทั้งหมด หรือไม่รับเลยด้วยการปฏิบัติตามเว็บลิ้งค์ยกเลิกการสมัคร หรือปฏิบัติตามคำแนะนำในอีเมล์ที่เราส่งให้

ข้อมูลการใช้บริการ

เราอาจเก็บข้อมูลวิธีการเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์บริการ (“ข้อมูลการใช้บริการ”) ข้อมูลการใช้บริการนี้ประกอบด้วยข้อมูลจำพวก โปรโตคอลอินเตอร์เน็ตของคอมพิวเตอร์คุณ ที่อยู่ (เช่น IP address) ประเภทของเบราเซอร์ รุ่นของเบราเซอร์ เว็บเพจหน้าบริการของเราที่คุณเข้าถึง เวลาและวันที่คุณเข้าเว็บเพจ เวลาที่ใช้ในแต่ละเว็บเพจ อุปกรณ์ระบุเครื่องมือเฉพาะและข้อมูลการวินิจฉัยอื่นๆ

การตามรอยข้อมูลคุกกี้

เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการตามรอยที่คล้ายกันเพื่อติดตามข้อมูลกิจกรรมในเว็บไซต์บริการของเราและเราจะเก็บรักษาข้อมูลบางประการไว้

คุกกี้คือไฟล์ที่มีข้อมูลเล็กน้อยที่ประกอบด้วยอุปกรณ์ระบุข้อมูลแบบไม่เปิดเผยชื่อ คุกกี้ถูกส่งจากเว็บไซต์ไปยังเบราเซอร์ของคุณและถูกเก็บในอุปกรณ์ของคุณ นอกจากนี้ยังใช้เทคโนโลยีตามรอย ประเภทอื่นด้วย เช่น บีคอนส์ แท็ก และสคริปต์เพื่อเก็บข้อมูลและตามรอยข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์และปรับปรุงการบริการของเรา

คุณอาจเลือกสั่งเบราเซอร์ไม่ให้รับคุกกี้ทั้งหมดและแจ้งเตือนเมื่อมีการส่งคุกกี้เข้ามา อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณไม่รับคุกกี้ คุณจะไม่สามารถใช้บริการบางส่วนของเราได้

ตัวอย่างคุกกี้ที่เราใช้

 • คุกกี้การใช้บริการ (Session Cookies) เราใช้คุกกี้การใช้บริการเพื่อเก็บข้อมูลไว้ดำเนินการสำหรับการให้บริการ
 • คุกกี้การตั้งค่า (Preference Cookies) เราใช้คุกกี้การตั้งค่าเพื่อจดจำการตั้งค่าอุปกรณ์และการตั้งค่าต่างๆ ของคุณ
 • คุกกี้ความปลอดภัย (Security Cookies) เราใช้คุกกี้ความปลอดภัยเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

การใช้ข้อมูล

บริษัท สยามเทค แอนด์ ดีเวลล็อป จำกัด ใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาเพื่อวัตถุประสงค์หลายประการ คือ

 • เพื่อให้บริการและดูแลเว็บไซต์บริการของเรา
 • เพื่อแจ้งการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์บริการของเราให้คุณทราบ
 • เพื่อให้คุณมีส่วนร่วมในลักษณะการปฏิสัมพันธ์ของเว็บไซต์บริการของเราตามที่คุณเลือก
 • เพื่อให้ความช่วยเหลือลูกค้า
 • เพื่อรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์หรือข้อมูลที่มีคุณค่าสำหรับการปรับปรุงเว็บไซต์บริการของเรา
 • เพื่อกำกับดูแลการใช้เว็บไซต์บริการของเรา
 • เพื่อตรวจจับ ป้องกันและกำหนดเรื่องต่างๆ ทางเทคนิค
 • เพื่อแจ้งข่าวสาร ข้อเสนอพิเศษและข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสินค้า บริการและกิจกรรมพิเศษที่เรานำเสนอกับสิ่งที่คล้ายกับสินค้าหรือบริการที่คุณซื้อแล้วหรือเคยสอบถาม ยกเว้นว่าคุณเลือกที่จะไม่รับแจ้งข้อมูลประเภทนี้

การถ่ายโอนข้อมูล

ข้อมูลของคุณรวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกส่งผ่านหรือเก็บรักษาไว้ในคอมพิวเตอร์ที่อยู่นอกรัฐ จังหวัด ประเทศหรือข้อกฎหมายของรัฐบาลในกรณีที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลมีความแตกต่างจากข้อกฎหมายในประเทศของคุณ ถ้าคุณอยู่นอกประเทศไทยและเลือกที่จะให้ข้อมูลกับเรา กรุณาทราบว่าเรา จะถ่ายโอนข้อมูลรวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศไทยและประมวลผลข้อมูลที่ประเทศไทย

คำยินยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ของคุณประกอบกับการส่งข้อมูลเพื่อแสดงความยินยอมแสดงว่าคุณตกลงให้มีการถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าว

บริษัท สยามเทค แอนด์ ดีเวลล็อป จำกัด จะดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างเหมาะสมเท่าที่จำเป็นในการรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลของคุณและดำเนินการตามที่สองคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และจะไม่ทำการถ่ายโอนของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังองค์กรหรือประเทศที่ไม่ได้มีการควบคุมความปลอดภัยของข้อมูลและรายละเอียดส่วนบุคคลอื่นใด

การเปิดเผยข้อมูล

ข้อกำหนดทางกฎหมาย

บริษัท สยามเทค แอนด์ ดีเวลล็อป จำกัด อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยความเชื่อโดยสุจริตใจในกรณีที่จำเป็นดังนี้

 • เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของกฎหมาย
 • เพื่อคุ้มครองและป้องกันสิทธิหรือทรัพย์สินของบริษัท สยามเทค แอนด์ ดีเวลล็อป จำกัด
 • เพื่อป้องกันหรือตรวจสอบการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับการบริการ
 • เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการหรือสาธารณชน
 • เพื่อป้องกันการกระทำผิดทางกฎหมาย

ความปลอดภัยของข้อมูล

ความปลอดภัยข้อมูลของคุณเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา แต่พึงระลึกไว้ว่าไม่มีวิธีการผ่านระบบ อินเตอร์เน็ตหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ปลอดภัย 100 เปอร์เซ็นต์ เราจะพยายามใช้สื่อ อันเป็นที่ยอมรับทางการค้าเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แต่เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลได้โดยสมบูรณ์

ผู้ให้บริการ

เราอาจใช้บริษัทหรือบุคคลที่เป็นบุคคลที่สามในการอำนวยความสะดวกเว็บไซต์บริการของเรา (“ผู้ให้บริการ” หรือ Service Provider) เป็นผู้ให้บริการในนามของเราทำหน้าที่บริการที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์บริการของเราหรือช่วยเราในการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์บริการของเรา

บุคคลที่สามเหล่านี้จะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเฉพาะในการปฏิบัติงานในนามของเราเท่านั้นและไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลหรือนำข้อมูลไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้

การวิเคราะห์

เราอาจใช้ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สามในการกำกับดูและวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์บริการของเรา

โปรแกรม Google Analytics

โปรแกรมวิเคราะห์ Google Analytics เป็นการให้บริการการวิเคราะห์ผ่านเว็บไซต์ของ Google ในการติดตามร่องรอยและการรายงานการจราจรบนเว็บไซต์ Google ใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม เพื่อการติดตามร่องรอยและเฝ้าสังเกตการใช้เว็บไซต์บริการของเรา ข้อมูลนี้มีการแบ่งปันให้กับการบริการอื่นของ Google ที่อาจใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้เพื่อสร้างบริบทและปรับเป็นส่วนตัว เพื่อการโฆษณาบนเน็ตเวิร์คการโฆษณาของ Google คุณเลือกไม่ให้ใช้ข้อมูลกิจกรรมของคุณบนเว็บไซต์บริการใน Google Analytics ได้ด้วยการติดตั้งโปรแกรม Google Analytics Opt-out Browser Add-on ในการตั้งค่า add-on ในเบราเซอร์จะป้องกันจาวาสคริปต์ของ Google Analytics (ga.js, analytics.js และ dc.js) ไม่ให้แบ่งปันข้อมูลกับ Google Analytics เกี่ยวกับกิจกรรมการเข้าใช้เว็บไซต์
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของ Google แสดงบนเว็บเพจข้อตกลงความเป็นส่วนตัว (Privacy Terms) ของ Google ที่ https://policies.google.com/privacy?hl=en

การทำการตลาดเชิงพฤติกรรม

บริษัท สยามเทค แอนด์ ดีเวลล็อป จำกัด ใช้บริการการทำการตลาดเพื่อการโฆษณาบนเว็บไซต์บุคคลที่สามกับคุณหลังจากที่คุณเข้าใช้เว็บไซต์บริการของเรา พวกเราและผู้ค้าบุคคลที่สามใช้คุกกี้เพื่อแจ้งข้อมูล การโฆษณา เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการโฆษณาและให้บริการการโฆษณาโดยยึดตามข้อมูลการเข้าใช้เว็บไซต์บริการที่ผ่านมาของคุณ

โปรแกรมโฆษณา Google Ads (AdWords)

โปรแกรมโฆษณา Google Ads (AdWords) เป็นการบริการการทำตลาดของบริษัท Google Inc.
คุณเลือกได้ที่จะไม่ให้ Google Analytics แสดงโฆษณาและตั้งค่าการโฆษณา Google Display Network ด้วยการเข้าไปที่เว็บเพจตั้งค่าการโฆษณา Google Ads Settings ที่เว็บไซต์ http://www.google.com/settings/ads
นอกจากนี้ Google แนะนำให้ติดตั้งบราวเซอร์ Google Analytics Opt-out Browser Add-on ที่เว็บไซต์ https://tools.google.com/dlpage/gaoptout สำหรับเว็บบราวเซอร์ของคุณด้วย โปรแกรม Google Analytics Opt-out Browser Add-on ทำให้ผู้เยี่ยมชมสามารถป้องกันการเก็บข้อมูลของตนและป้องกันการนำไปใช้ในโปรแกรม Google Analytics ได้
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของ Google กรุณาอ่านได้ที่เว็บเพจ ข้อตกลงความเป็นส่วนตัวของ Google ที่เว็บไซต์ https://policies.google.com/privacy?hl=en

Facebook

การบริการทำการตลาดของ Facebook เป็นการบริการของบริษัท Facebook Inc.
คุณสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโฆษณาเพื่อผลประโยชน์ได้จาก Facebook โดยเข้าเว็บไซต์ https://www.facebook.com/help/164968693837950
การเลือกไม่ใช้โฆษณาเพื่อผลประโยชน์ของ Facebook ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำจาก Facebook ที่เว็บไซต์ https://www.facebook.com/help/568137493302217
Facebook ใช้หลักการควบคุมด้วยตนเอง (Self-Regulatory Principles) สำหรับการโฆษณาเชิงพฤติกรรมที่กำหนดโดยสมาคมโฆษณาสื่อดิจิตอล (Digital Advertising Alliance) คุณอาจเลือกไม่ใช้ Facebook และบริษัทร่วมอื่นๆ ได้โดยผ่านเว็บไซต์ของสมาคม Digital Advertising Alliance ในสหรัฐอเมริกา ที่ http://www.aboutads.info/choices/ สมาคม Digital Advertising Alliance of Canada ของประเทศแคนาดา ที่ http://youradchoices.ca/ หรือสมาคม European Interactive Digital Advertising Alliance ในยุโรป ที่ http://www.youronlinechoices.eu/ หรือเลือกไม่ใช้โดยการตั้งค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของ Facebook ที่เว็บเพจนโยบายเกี่ยวกับข้อมูล (Data Policy) ที่ https://www.facebook.com/privacy/explanation

การชำระเงิน

เราอาจจัดสินค้าและ/หรือบริการที่ชำระเงินแล้วไว้ในเว็บไซต์บริการ ในกรณีดังกล่าว เราใช้บริการของบุคคลที่สามในการชำระเงิน (เช่น โปรแกรมประมวลผลการชำระเงิน)

เราจะไม่จัดเก็บหรือรวบรวมข้อมูลบัตรที่ใช้ในการชำระเงิน ข้อมูลเหล่านี้จะส่งตรงไปที่โปรแกรมประมวลผลการชำระเงินของบุคคลที่สามที่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนของบริษัทนั้น โปรแกรมประมวลผลการชำระเงินเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดโดย PCI-DSS ที่ดำเนินการโดยสภามาตรฐานความปลอดภัย PCI Security Standards Council ที่เป็นการดำเนินงานร่วมกันอย่างเช่น Visa, MasterCard, American Express และ Discover ข้อกำหนดของ PCI-DSS ช่วยให้มั่นใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลการชำระเงิน

โปรแกรมประมวลผลการชำระเงินที่เราใช้คือ

Paypal

ข้อมูลนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ชำระเงินนี้อาจได้จากเว็บไซต์
https://www.paypal.com/th/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=th_TH

ลิ้งค์ไปยังเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์บริการของเรามีการลิ้งค์ไปยังเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของเรา ถ้าคุณคลิกที่ลิ้งค์ของบุคคลที่สาม คุณจะถูกส่งไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามนั้น เราแนะนำให้คุณอ่านทบทวนนโยบาย ความเป็นส่วนตัวของแต่ละเว็บไซด์ที่คุณเยี่ยมชม

ความเป็นส่วนตัวของเด็ก

เว็บไซต์บริการของเราไม่ได้รับรู้ถึงบุคคลอายุต่ำกว่า 18 ปี

เราไม่รู้ว่าข้อมูลที่เก็บรวบรวมนั้นเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวตนว่ามีอายุต่ำกว่า 18 ปี ถ้าคุณเป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองที่คิดว่าบุตรของคุณให้ข้อมูลส่วนตัวกับเรา กรุณาติดต่อเรา ถ้าเราพบว่าเราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กโดยไม่ได้รับคำยินยอมจากผู้ปกครอง เราจะรีบดำเนินการลบข้อมูลออกจากเซิร์ฟเวอร์

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เราปรับข้อมูลนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราให้เป็นปัจจุบันเป็นครั้งคราว เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงโดยการโพสต์นโยบายใหม่ด้านความเป็นส่วนตัวบนเว็บเพจนี้

เราจะแจ้งให้คุณทราบผ่านทางอีเมล์และ/หรือประกาศอย่างชัดเจนบนเว็บไซต์บริการของเรา ก่อนที่การเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้และการปรับปรุงข้อมูล “วันที่มีผลบังคับใช้” จะอยู่ด้านบนของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ขอแนะนำให้คุณทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราวเผื่อมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้น การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลบังคับใช้เมื่อมีการโพสต์บนเว็บเพจนี้

ติดต่อเรา

ถ้าคุณมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ กรุณาติดต่อเรา