• Home
  • Knowledge
  • วีดีโอคอนเฟอเรนซ์ ( Video Conference ) คืออะไร…?

POST

วีดีโอคอนเฟอเรนซ์ ( Video Conference ) คืออะไร…?

วีดีโอคอนเฟอเรนซ์ ( Video Conference ) คืออะไร…? มันคือการสื่อสารชนิดหนึ่ง สื่อสารผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
สามารถส่งข้อมูลภาพและเสียง ซึ่งทำให้สามารถตอบโต้หรือสื่อสารกันไปมาได้ทันทีเหมือนว่าเราประชุมอยู่ที่เดียวกัน
อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบด้วยกันหลายส่วนคือ

– กล้องวีดีโอ คอนเฟอเรนซ์ (Conference Camera) เป็นส่วนสำคัญใช้ในการรับสัญญาณภาพวีดีโอในการประชุม
– ไมค์โครโฟน (microphone) ใช้ในการพูดคุยตอบโต้กันในการสนทนา
– ลำโพง (Speaker) ใช้รับสัญญาณเสียงเพื่อรับฟังการสนทนาจากอีกฝั่งหนึ่ง
– จอมอนิเตอร์ (Monitor) เป็นส่วนสำคัญใช้ในการแสดงภาพวีดีโอในการประชุม
– รีโมทคอนโทรล (Remote Control) (อุปกรณ์เสริมถ้ามี) ใช้ควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ เช่นเพิ่มเสียงลดเสียง ควบคุมกล้องและอื่นๆ

SHARE

RELATED POST

Department of Disease Control of Thailand

PIXEL คืออะไร…? เรามีคำตอบ

Pixel (พิกเซล) หลายคนคงรู้จักกันบ้างเพราะได้ถูกเรียกใช้ในอุปกรณ์ข้างกาย อย่างเช่นกล้องมือถือ

มาทำความรู้จัก WIFI กันเถอะ

สวัสดีจ้า วันนี้มีเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝาก ถ้าถามว่า มีใครไม่รู้จัก วายฟาย (Wi-Fi)