• Home
  • News & Event
  • GYGAR ร่วมออกบูธงานมหกรรมหนังสือภาคอีสาน

POST

GYGAR ร่วมออกบูธงานมหกรรมหนังสือภาคอีสาน

GYGAR ร่วมออกบูธงานมหกรรมหนังสือภาคอีสานครั้งที่ 8 และงานมหกรรมเครื่องเขียนภาคอีสานครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 18-24 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในงานมีสินค้าสำหรับห้องเรียน ห้องประชุม ร่วมแสดงด้วย

SHARE

RELATED POST

Interactive Presenter -Screen share pro

GYGAR Interactive Presenter

GYGAR Interactive Display – Software