• Home
  • News & Event
  • ไกก้านำผลิตภัณฑ์สำหรับห้องประชุมทางไกลไปจัดแสดง ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลขอนแก่น

POST

ไกก้านำผลิตภัณฑ์สำหรับห้องประชุมทางไกลไปจัดแสดง ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลขอนแก่น

ทางไกก้าจัดแสดงสินค้า ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลขอนแก่น วันที่ 1-5 ธันวาคม โดยได้นำสินค้า อาทิ กระดานอินเตอร์แอ็คทีฟ (IPG), กล้องจับภาพและบันทึกสำหรับการประชุม สัมมนา สำหรับใช้เป็นอุปกรณ์การเรียนการสอน,ชุดไมค์ประชุม ,ลำโพงแอมป์ รวมถึงป้ายประชาสัมพันธ์แบบดิจิตอล

SHARE