POST

ไกก้าออกบูธงานประชุม

จัดโดยสมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย สมาพันธ์ปลัดเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพาณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินงนุชพัทยา วันที่ 30 เมษายน – 3 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ ได้นำสินค้าจอประชาสัมพันธ์ดิจิตอลไซเนทหลากหลายแบบ, กระดานอินเตอร์แอคทีฟ (IPG), กล้องจับภาพและบันทึกในการประชุม สัมมนา, ชุดไมค์ประชุม, ลำโพงแอมป์ และชุดช่วยสอนไมค์ลอยคู่พร้อมตัวรับ-ส่งสัญญาณ อุปกรณ์ทั้งหมดที่ไปแสดงในงานมีโปรโมชั่นมากมาย

SHARE