• Home
  • News & Event
  • ไกก้าเข้าร่วมออกบูธงานประชุมสัมมนาวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคใต้ครั้งที่ 1 / 2567

POST

ไกก้าเข้าร่วมออกบูธงานประชุมสัมมนาวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคใต้ครั้งที่ 1 / 2567

บริษัทฯ เข้าร่วมแสดงสินค้าในงานประชุมสัมมนาวิชาการสันนิบาติภาคใต้ วันที่ 6-8 มีนาคม โรงแรมบีพีสมิหลาบีช สงขลา ที่จัดขึ้นโดยมีโรงเรียนทั่วประเทศ อาทิ จอประชาสัมพันธ์ดิจิตอลไซเนท, กระดานอินเตอร์แอ็คทีฟ (IPG), กล้องจับภาพและบันทึกในการช่วยสอน,ชุดไมค์ประชุม ,ลำโพงแอมป์ และชุดช่วยสอนไมค์ลอยคู่พร้อมตัวรับ-ส่งสัญญาณ อุปกรณ์ทั้งหมดที่ไปแสดงครบตอบโจทย์ผู้ร่วมประชุม

SHARE