• Home
  • News & Event
  • GYGAR จัดงานแสดงสินค้า ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จ.ขอนแก่น

POST

GYGAR จัดงานแสดงสินค้า ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จ.ขอนแก่น

ทางบริษัทฯ ได้นำสินค้าไปจัดแสดงเมื่อวันที่ 19-23 กรกฎาคม อาทิ จออินเตอร์แอ็คทีฟ (IPG), กล้องจับภาพและบันทึกสำหรับการประชุม สัมมนา,ชุดไมค์ประชุม ,ลำโพงแอมป์ รวมถึงป้ายประชาสัมพันธ์แบบดิจิตอลเพื่อตอบโจทย์สำหรับท่านที่กำลังมองหาอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนและห้องประชุม โดยภายในงานได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมชมสินค้าเป็นอย่างดี

SHARE