• Home
  • News & Event
  • GYGAR ร่วมออกบูธงานประชุมสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

POST

GYGAR ร่วมออกบูธงานประชุมสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

งานประชุมและการสัมมนาทางวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยประจำปี 2566 ทางไกก้านำผลิตภัณฑ์อาทิ ป้ายประชาสัมพันธ์ดิจิตอล (Digital Signagerกระดานอินเตอร์แอ็คทีฟ (IPG), กล้องจับภาพและบันทึกในการช่วยสอน, ชุดไมค์ประชุม , ลำโพงแอมป์ และชุดช่วยสอนไมค์ลอยคู่พร้อมตัวรับ-ส่งสัญญาณ และเทคโนโลยีร่วมออกงาน ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยภายในงานได้รับความสนใจจากผู้ชมเป็นอย่างดี “GYGAR No.1 แบรนด์ของคนไทย”

SHARE