• Home
  • News & Event
  • การประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567

POST

การประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567

บริษัทได้มีโอกาสเข้าร่วมแสดงสินค้าในงาน อีกหนึ่งงานประชุมใหญ่ประจำปีของ สบมท. ที่จัดขึ้นโดยมีโรงเรียนทั่วประเทศ อาทิ จอประชาสัมพันธ์ดิจิตอลไซเนท, กระดานอินเตอร์แอ็คทีฟ (IPG), กล้องจับภาพและบันทึกในการช่วยสอน,ชุดไมค์ประชุม ,ลำโพงแอมป์ และชุดช่วยสอนไมค์ลอยคู่พร้อมตัวรับ-ส่งสัญญาณ อุปกรณ์ทั้งหมดที่ไปแสดงในงานมีโปรโมชั่น มากมายให้โรงเรียนได้ดูไว้ใช้งานเตรียมพร้อมก่อนเปิดเรียนปีการศึกษานี้กันเลยค่ะ “GYGAR No.1 แบรนด์ของคนไทย”

SHARE