• Home
  • News & Event
  • ประชุมสัมมนาทางวิชาการ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติสวนนุงนุชพัทยา

POST

ประชุมสัมมนาทางวิชาการ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติสวนนุงนุชพัทยา

บริษัทฯ ร่วมแสดงนวัตกรรมประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การจัดการศึกษามัธยมศึกาากับการเปลี่ยนแปแลงของโลก”ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติสวนนุงนุชพัทยา ระหว่างวันที่ 4-7 สิงหาคม 2563 ซึ่งงานนี้ทางบริษัทฯ ได้นำผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์สำหรับห้องเรียน ห้องประชุม สัมมนา อาทิเช่น ระบบประชุมทางไกล Conference Camera System, ชุดเครื่องเสียง, ระบบภาพและเสียง และผลิตภัณฑ์อื่นๆ มากมาย

SHARE