• Home
  • News & Event
  • GYGAR จัดงานแสดงสินค้า ณ ตึกสีลมเอจ

POST

GYGAR จัดงานแสดงสินค้า ณ ตึกสีลมเอจ

ทางไกก้าจัดแสดงสินค้า ณ ตึกสีลมเอจ วันที่ 22-24 พฤศจิกายน โดยได้นำสินค้า อาทิ กระดานอินเตอร์แอ็คทีฟ (IPG), กล้องจับภาพและบันทึกสำหรับการประชุม สัมมนา,ชุดไมค์ประชุม ,ลำโพงแอมป์ รวมถึงป้ายประชาสัมพันธ์แบบดิจิตอล ภายในงานได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมชมสินค้าเป็นอย่างดี

    

SHARE