• Home
  • News & Event
  • GYGAR จัดงานแสดงสินค้า ณ อาคารจัตุรัสจามจุรี

POST

GYGAR จัดงานแสดงสินค้า ณ อาคารจัตุรัสจามจุรี

เมื่อวันที่ 1-2 มิถุนายน ทางบริษัทฯ ได้นำสินค้าอาทิ กระดานอินเตอร์แอ็คทีฟ (IPG), กล้องจับภาพและบันทึกสำหรับการประชุม สัมมนา,ชุดไมค์ประชุม ,ลำโพงแอมป์ รวมถึงป้ายประชาสัมพันธ์แบบดิจิตอล ภายในงานได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมชมสินค้าเป็นอย่างดี

SHARE